www.ochoinki.pl - Choinki z dostawą do domu w Trzebnicy!

Nieruchomości Klondik - gorączka złota wymagała ofiar - dziś w domowym zaciszu możesz eksplorować Klondik i nie wykluczone że będziesz szczęśliwcem który osiągnie sukces!

Prawo Spółdzielcze - USTAWA z dnia 16 września 1982 r.

(Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636 i Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz 1151 i z 2001 r Nr 4, poz. 27.)

Część I - Spółdzielnie

Tytuł I - Przepisy wspólne
  
Dział I - Spółdzielnia i jej statut
 
Dział II - Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
 
Dział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
Dział IV - Organy spółdzielni
   
Rozdział 1 - Walne zgromadzenie
   
Rozdział 2 - Rada nadzorcza
   
Rozdział 3 - Zarząd
    Rozdział 4 - Przepisy wspólne dla rady i zarządu
 
    Rozdział 5 - Zebrania grup członkowskich
  Dział V (skreślony)
  Dział VI (skreślony)
  Dział VII - Gospodarka spółdzielni
  Dział VIII - Lustracja
(badanie legalności i prawidłowości działania)
  Dział IX - Łączenie się spółdzielni
  Dział X (skreślony)
  Dział XI - Podział spółdzielni
  Dział XII - Likwidacja spółdzielni
  Dział XIII - Upadłość spółdzielni

Tytuł II - Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych
  Dział I - Spółdzielnie produkcji rolnej
    Rozdział 1 - Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
      Oddział 1 - Przedmiot działalności i członkostwo
      Oddział 2 - Wkłady gruntowe i pieniężne
      Oddział 3 - Praca
      Oddział 4 - Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy
      Oddział 5 - Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział
    Rozdział 2  (skreślony)
    Rozdział 3 - Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
    Rozdział 4 (skreślony)
  Dział II  - Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
  Dział III - Spółdzielnie pracy
  Dział IV - Spółdzielnie mieszkaniowe
    Rozdział 1 - Przepisy ogólne
    Rozdział 2 - Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
     Oddział 1 - Przepisy ogólne
     Oddział 2 - Lokatorskie prawo do lokalu
     Oddział 3 - Własnościowe prawo do lokalu
   Rozdział 3 - Prawo do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych                        w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
   Rozdział 4 - Lokale użytkowe i garaże

CZĘŚĆ II - Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza

Tytuł I - Związki spółdzielcze
Tytuł II - Krajowy Samorząd Spółdzielczy

CZĘŚĆ III - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

   Rozdział 1 - Zmiany w przepisach obowiązujących
   Rozdział 2 - Przepisy przejściowe i końcowe

kurs_m.gif (323 bytes)

 

 

WITAMY W CENTRUM
WYBRANE STATYSTYKI
MAPA SERWISU
O FIRMIE
GOTOWE PROJEKTY DOMÓW
BIBLIOTEKA AKTÓW PRAWA
REGION
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
OFERTY PRACY - REKRUTACJA
NOCLEGI - WCZASY
KATALOG FIRM

SZUKAJ W NASZYM SERWISIE!
  

 

 Oferty Pracy KLONDIK.pl      Nieruchomości      Wczasy - Noclegi     Katalog Firm     Wyślij Kartkę      Forum     Thatching      Strzecharstwo     Ogłoszenia Drobne    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2012-01-17  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2010